ORIENTAČNÍ CENÍK BETONU VČETNĚ DOPRAVY A ČERPADLA:

Ozn. Vlastnosti Konzist. Dmax Ostrava + 10 km Ostrava + 40 Km

C 12/15

X0

S3

0/16

1 650,-

na vyžádání

C 16/20

X0

S3

0/16

1 700,-

na vyžádání

C 20/25

X0

S3

0/16

1 800,-

na vyžádání

C 25/30

X0

S3

0/16

1 900,-

na vyžádání

C 30/37

X0

S3

0/16

1 980,-

na vyžádání

Ceny uvedeny v Kč/m3 bez DPH. Ceny při odběru min. 15 m3.
V ceně je zahrnuta doprava a použití čerpadla na staveništi.
Pro přesnou cenovou nabídku nám zašlete specifikaci na e-mail: info@beton-ostrava.cz

 

MÁTE NABÍDKU OD JINÉ BETONÁRNY?
PO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÁM JI PŘEPRACUJEME K VAŠEMU PROSPĚCHU.

VAŠE SPOKOJENOST- NÁŠ CÍL!

 

ONLINE POPTÁVKA BETONU

 


 

UVEDENÉ CENY JSOU KALKULOVÁNY JAKO CENY SMLUVNÍ A OBSAHUJÍ DOPRAVU A ČERPÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI NA STAVBĚ DLE UVEDENÝCH KILOMETRŮ.

PODMÍNKY PRO OPTIMÁLNÍ NASAZENÍ A VYUŽITÍ ČERPADLA NA STAVENIŠTI, ZDROJ VODY A PROSTOR PRO NÁSLEDNÉ UMYTÍ ČERPADLA (NUTNOST)

Pozn.: Odběratel při objednání uvede přesné informace o požadavku na čerpání a stavu stavby, STAVU BETONOVANÉHO OBJEKTU, JEHO UMÍSTĚNÍ, STAVU POUŽITÉHO BEDNĚNÍ. Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná a sjízdná pro těžká vozidla (hmotnost až 50 t, výška až 4m). Pevné podloží pro opěrky patky stroj (tlak 35 t /patka). Poskytnutí pracovníků odběratele na manipulaci s přídavným potrubím a jeho následné UMYTÍ A ČIŠTĚNÍ PO BETONÁŽI.

Manipulační prostor čerpadla musí být v dostatečné vzdálenosti od elektrických vedení pod proudem (nebo vypojení napětí po dobu betonáže). Povětrnostní podmínky a technické možnosti stroje nejsou v rozporu s požadavky na realizaci zakázky (venkovní teplota nižší než – 5 °C, rychlost větru vyšší než 50 km/hod). Pro zajištění včasných a plynulých dodávek doporučujeme objednávat alespoň 2 dny předem. DODAVATEL MÁ PRÁVO ODMÍTNOUT BETONÁŽ, POKUD NABUDE DOJMU, ŽE BETONÁŽ BY BYLA V ROZPORU S ČSN, TECHNICKÝM STAVEM STAVBY A STAVEM BEDNĚNÍ.

Pro přesné zpracování cenové nabídky vaší staby nás kontaktujte


ONLINE POPTÁVKA BETONU