VEŠKERÉ ZDE UVEDENÉ CENY BETONU JSOU KALKULOVÁNY JAKO CENY SMLUVNÍ A OBSAHUJÍ DOPRAVU A PŘEPRAVU BETONOVÉ SMĚSI DLE UVEDENÝCH KILOMETRŮ NA STAVBU !!!

V CENĚ UVEDENÉ ZA m3 BETONOVÉ SMĚSI
JE ZAHRNUTO I POUŽITÍ BETONOVÉHO ČERPADLA NA STAVBĚ !


Oblasti podle ceny a ujeté vzdálenosti na mapě.

[row]
[column lg=“6″ md=“6″ sm=“12″ xs=“12″ ]

OSTRAVA – do 10 km
mapa10
[/column]
[column lg=“6″ md=“6″ sm=“12″ xs=“12″ ]

OSTRAVA – 20 km, 40 km, 60 km
mapa60
[/column]
[/row]


[row][column lg=“6″ md=“12″ sm=“12″ xs=“12″ ]
CENÍK BETONU
[/column][column lg=“6″ md=“12″ sm=“12″ xs=“12″ ]
ONLINE POPTÁVKA BETONU
[/column][/row]


 

 

PODMÍNKY PRO OPTIMÁLNÍ NASAZENÍ A VYUŽITÍ ČERPADLA NA STAVENIŠTI:

  1. Přesné informace o požadavku na čerpání a stavu stavby, STAVU BETONOVANÉHO OBJEKTU, JEHO UMÍSTĚNÍ, STAVU POUŽITÉHO BEDNĚNÍ.
  2. Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná a sjízdná pro těžká vozidla (hmotnost až 50 t, výška až 4m).
  3. Pevné podloží pro opěrky patky stroje (tlak 35 t /patka).
  4. Poskytnutí pracovníků odběratele na manipulaci s přídavným potrubím a jeho následné UMYTÍ A ČIŠTĚNÍ PO BETONÁŽI.

ZDROJ VODY A PROSTOR PRO NÁSLEDNÉ UMYTÍ ČERPADLA (NUTNOST)

Manipulační prostor čerpadla v dostatečné vzdálenosti od elektrických vedení pod proudem (nebo vypojení napětí po dobu betonáže). Povětrnostní podmínky a technické možnosti stroje nejsou v rozporu s požadavky na realizaci zakázky (venkovní teplota nižší než – 5 °C, rychlost větru vyšší než 50 km/hod). Pro zajištění včasných a plynulých dodávek doporučujeme objednávat čerpadla alespoň 2 dny předem.

Pokud nezabezpečí odběratel možnost umytí čerpadla na staveništi bude účtována doba 45 minut kompletního mytí a údržby stroje po příjezdu zpět na betonárnu (pokud nebylo možné provést mytí na stavbě).

CENA ZA UMYTÍ ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI A AUTODOMÍCHÁVAČE V PROSTORU BETONÁRNY PŘI NÁVRATU NEUMYTÉHO VOZU JE  1 500 Kč.

DODAVATEL MÁ PRÁVO ODMÍTNOUT BETONÁŽ, POKUD NABUDE DOJMU, ŽE BETONÁŽ BY BYLA V ROZPORU S ČSN, TECHNICKÝM STAVEM STAVBY A STAVEM BEDNĚNÍ.